Ochrona upraw kukurydzy za pomocą środków chwastobójczych

Kiedy decydujemy się na usuwanie chwastów warto wybrać najlepszą metodę.

Obecnie najlepszych rozwiązaniem jest użycie herbicydów, są to środki ochrony roślin, które selektywnie niszczą pewne odmiany roślin, nie czyniąc szkód roślinom uprawnym. Obecnie jest to najskuteczniejszy i najtańszy sposób radzenia sobie z chwastami. Środki te mają szerokie działanie na chwasty nasienne i korzeniowe, zarówno na rośliny jednoliścienne jak trawy, jak i na chwasty dwuliścienne.

Nawet uparte chwasty są zwalczane poprzez transportowanie substancji czynnej do korzeni. Wchłanianie substancji czynnej przez chwasty jest znacznie przyspieszone w ciepłe i wilgotne dni. Jednak przed opryskiem powinniśmy sprawdzić prognozę pogody, opady deszcze mogą zmyć środki ochrony roślin z liści, wówczas mogą nie zostać należycie wchłonięte przez roślinę. Herbicydy mogą hamować wzrost roślin niepożądanych jak również mogą ingerować w cały metabolizm wrażliwych roślin i prowadzą do nadmiernego wzrostu i deformacji, co ostatecznie prowadzi do śmierci całej rośliny.

Stosując środki wzrostowe należy zwrócić uwagę, że optymalny efekt pojawia się tylko przy dobrej pogodzie i w czasie odpowiedniej fazy wzrostu rośliny.

Herbicydy działają przeciwko szerokiej gamie roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Z kolei selektywne herbicydy działają tylko na niektóre chwasty lub ich grupy. Dlatego rośliny niepożądane będą bardziej wrażliwe na substancję czynną niż inne rośliny. W rolnictwie są często używane do zwalczania chwastów w zbożach lub uprawach liściastych. Niektóre rodzaje chwastów kiełkują szybciej niż rośliny uprawne dlatego też należy działać zaraz po wysiewie, lub też przed. Tego rodzaju środki ochrony roślin będą działały na nasiona chwastów hamując ich rozwój do momentu kiedy rośliny uprawne uzyskają odpowiednia wysokość. Dzięki temu rośliny mogą przerosnąć chwasty kukurydza jest tutaj dobrym przykładem ponieważ może kiełkować tylko w bardziej sprzyjających warunkach, a chwasty mogą kiełkować przy niższych temperaturach.